Tác giả: huyenanh

03/07/24

Giải đề Cam 19 – Test 2 – IELTS Writing task 2: The working week should be shorter

  Đề bài: The working week should be shorter and workers should have a longer weekend. Do you agree or disagree? Brainstorm ideas Đề bài đưa ra quan điểm rằng, tuần làm việc nên ngắn […]

Đọc thêm

03/07/24

Giải đề Cam 19 – Test 4. – IELTS Writing task 2: consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world.

Đề bài Task 2: In many countries nowadays, consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world. Do you think this is a positive or negative development? 1. Ý tưởng […]

Đọc thêm

03/07/24

Giải đề Cam 19 – Test 4. – IELTS Writing task 1

Đề bài: The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending. Ý tưởng cho overview: Vì đây là một bài dạng […]

Đọc thêm

02/07/24

[Từ vựng + Giải thích] Tặng tài liệu giải đề Cam 19 IELTS Reading mới nhất

Tải Miễn Phí Tài Liệu Giải Thích Đáp Án Chi Tiết Phần IELTS Reading Trong Cambridge 19 (Download tài liệu: Tại đây)   Cambridge IELTS 19 là cuốn sách mới nhất trong bộ tài liệu […]

Đọc thêm

02/07/24

3 lỗi lập luận hay gặp khi làm dạng đề True/ False/ Not given trong IELTS Reading

Không còn bị lừa khi làm dạng đề True/ False/ Not given khi biết 3 lỗi lập luận hay gặp trong IELTS Reading 1 Lỗi lập luận (Fallacies) là gì? Hiểu ngắn gọn, lập luận […]

Đọc thêm

02/07/24

Shadowing – Phương Pháp Cải Thiện Kỹ Năng Speaking Hiệu Quả

Trong quá trình học tiếng Anh, Speaking thường được coi là một trong những kỹ năng khó cải thiện nhất do người học ESL – English as a Second Language (tiếng Anh như một ngôn […]

Đọc thêm