Giảng viên IELTS Lab

Giảng viên NGUYỄN MINH NGỌC

 • Chứng chỉ 8.5 IELTS (8.0 Speaking) với hơn 2 năm kinh nghiệm.
 • Tốt nghiệp Xuất sắc – Khoa Sư phạm Anh – ĐH Ngoại Ngữ. Hiện đang theo học Master of Programme, English Linguistics tại ĐH Ngoại Ngữ.
 • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.5 – 7.0
8.5 IELTS Overall

Giảng viên NGUYỄN THỊ LAN ANH

 • Chứng chỉ 8.5 IELTS với 8.5 Speaking.
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm – ĐH Sư phạm Hà Nội
 • Nhiều năm giảng dạy IELTS với nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm cao 6.5-7.5 IELTS
8.5 IELTS Overall

Giảng viên NGUYỄN ĐỨC TRUNG

 • Chứng chỉ 8.0 IELTS
 • Chứng chỉ TESOL về giảng dạy ngôn ngữ
 • 04 năm kinh nghiêm giảng dạy IELTS
 • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.0-6.5+
8.0 IELTS Overall

Giảng viên LÊ HÒA

 • Chứng chỉ 8.0 IELTS (8.0 Speaking)
 • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
 • Nhiều thế hệ học viên đạt 7.5-8.0 IELTS
8.0 IELTS Overall

Giảng viên HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN

 • Chứng chỉ 7.5 IELTS
 • Tốt nghiệp Xuất sắc Khoa Sư phạm tiếng Anh hệ vượt cấp tại Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
 • Đang học Thạc sỹ Giảng dạy tiếng Anh tại Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)
 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
7.5 IELTS Overall

Giảng viên ĐẶNG MAI LINH

 • Chứng chỉ 8.0 IELTS (7.5 Writing)
 • Hơn 04 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
 • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.5-7.5
8.0 IELTS Overall