Giảng viên Lê Hòa

thuha

0 lượt xem

01/04/24

Giảng viên LÊ HÒA

  • Chứng chỉ 8.0 IELTS (8.0 Speaking)
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
  • Nhiều thế hệ học viên đạt 7.5-8.0 IELTS
8.0 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác