Giảng viên Đặng Mai Linh

thuha

0 lượt xem

12/03/24

Giảng viên ĐẶNG MAI LINH

  • Chứng chỉ 8.0 IELTS (7.5 Writing)
  • Hơn 04 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS
  • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.5-7.5
8.0 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác