Giảng viên Nguyễn Minh Ngọc

admin

0 lượt xem

14/04/24

Giảng viên NGUYỄN MINH NGỌC

  • Chứng chỉ 8.5 IELTS (8.0 Speaking) với hơn 2 năm kinh nghiệm.
  • Tốt nghiệp Xuất sắc – Khoa Sư phạm Anh – ĐH Ngoại Ngữ. Hiện đang theo học Master of Programme, English Linguistics tại ĐH Ngoại Ngữ.
  • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.5 – 7.0
8.5 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác