Giảng viên Nguyễn Đức Trung

admin

0 lượt xem

14/04/24

Giảng viên NGUYỄN ĐỨC TRUNG

  • Chứng chỉ 8.0 IELTS
  • Chứng chỉ TESOL về giảng dạy ngôn ngữ
  • 04 năm kinh nghiêm giảng dạy IELTS
  • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.0-6.5+
8.0 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác