Giảng viên Phạm Hà Long

thuha

0 lượt xem

09/03/24

Giảng viên PHẠM HÀ LONG

  • Chứng chỉ 8.0 IELTS, với hơn 03 năm giảng dạy IELTS
  • Chứng chỉ TESOL về giảng dạy ngôn ngữ
  • Cử nhân Murdoch University (Australian)
  • Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao từ 6.5-7
8.0 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác