IELTS Reading

Cách làm dạng bài True False Not Given trong IELTS Reading

25/02/24

Cách làm dạng bài True False Not Given trong IELTS Reading

Bài viết hôm nay, IELTS Lab sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài True False Not Given trong IELTS Reading thông qua bài sample reading chủ đề “Ambergris”. SAMPLE READING AND EXERCISE: Ambergris […]

Đọc thêm
Cách làm dạng bài MCQs trong IELTS Reading

19/02/24

Cách làm dạng bài MCQs trong IELTS Reading

Trong bài viết này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài MCQs trong IELTS Reading thông qua bài sample reading chủ đề “Bring back the big cats”. TIPS TRƯỚC KHI LÀM BÀI Dạng bài […]

Đọc thêm

11/02/24

Cách làm dạng bài Matching Infomation trong IELTS Reading

Trong bài viết này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài Matching Infomation trong IELTS Reading thông qua bài sample reading chủ đề “The Dollar-a-Year Man”. TIPS BEFORE YOU BEGIN: Nếu đề bài […]

Đọc thêm
Cách làm dạng bài Matching Sentence Endings trong IELTS Reading

29/01/24

Cách làm dạng bài Matching Sentence Endings trong IELTS Reading

Đây là một biến thể khác của dạng bài Matching. Ở dạng này, học viên sẽ có một list các câu thiếu mất phần ending và một list các ending phù hợp. Nhiệm vụ của […]

Đọc thêm
Cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading

16/01/24

Cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading

Trong bài viết này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading thông qua bài sample reading chủ đề “Important Notice: Product Return”. SAMPLE READING AND EXERCISE: IMPORTANT […]

Đọc thêm