Về chúng tôi

Bắt nguồn từ Laboratory (phòng thí nghiệm), IELTS Lab ra đời với mục tiêu mang đến một
cách tiếp cận Khoa học, Sáng tạo và Tối ưu cho cho kì thi IELTS.

 • Bộ kỹ năng C.A.C.C làm chủ Ngôn ngữ lẫn Tư duy, xây dựng một Môi trường học tích cực
 • Đội ngũ giảng viên 7.5/8.0+ IELTS Overall, đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Lộ trình học chi tiết và bài bản, phù hợp với trình độ từ Mất gốc – IELTS 7.0

 • Hoạt động Bổ trợ, Speaking Lab, Workshop hàng tuần dành riêng cho học viên của IELTS Lab
 • Để đạt được mục tiêu trên, IELTS Lab xây dựng hệ thống đào tạo 3 Levels, xây dựng cho người học từ Nền tảng Ngôn ngữ, đến Tư Duy và Môi trường Thực hành.
 • Với bộ kỹ năng C.C.A.C đảm bảo khả năng làm chủ và sử dụng Tiếng Anh Linh Hoạt, được hoàn thiện dựa trên hơn 800 giờ nghiên cứu của đội ngũ học tập.

imgTìm hiểu về C.C.A.C

img

Chương trình Khoa học tăng 1.0 brand sau 8-9 tuần

01

Hoạt động Bổ trợ, Speaking Lab, Workshop hàng tuần

02

Đội ngũ giáo viên 7.5/8.0+ IELTS công khai minh bạch bằng cấp

03

Sĩ số nhỏ chỉ từ 7-9 học viên/lớp

04

Bộ kỹ năng C.C.A.C phát triển toàn diện khả năng sử dụng ngôn ngữ

05

img

Mất gốc - B1

Khóa học
Foundation

 • 57 buổi
 • 5 tháng

Chi tiết

2.0 - 3.0 IELTS

Khóa học
Junior

 • 31 buổi
 • 3.5 tháng

Chi tiết

3.0 - 4.5 IELTS

Khóa học
Senior

 • 32 buổi
 • 3.5 tháng

Chi tiết

4.5 - 6.0+ IELTS

Khóa học
Reseacher

 • 31 buổi
 • 3.5 tháng

Chi tiết

6.0 - 7.0+ IELTS

Khóa học
Philosopher

 • 25 buổi
 • 3.0 tháng

Chi tiết

Nguyễn Yến Nhi

Học sinh

7.5 IELTS Overall

Vũ Tú Linh

Học sinh

7.5 IELTS Overall

Nguyễn Minh Đức

Học sinh

8.5 IELTS Overall

Thạc Minh

Học sinh

7.5 IELTS Overall

Vũ Minh Khoa

Học sinh

8.0 IELTS Overall

Vũ Văn Phùng

Học sinh

6.5 IELTS Overall