Giải đề Cam 19 – Test 2 – IELTS Writing task 2: The working week should be shorter

huyenanh

857 lượt xem

03/07/24

 

Đề bài: The working week should be shorter and workers should have a longer weekend. Do you agree or disagree?

  1. Brainstorm ideas

Đề bài đưa ra quan điểm rằng, tuần làm việc nên ngắn hơn và người lao động nên có cuối tuần dài hơn. Người viết sẽ phải đưa ra quan điểm có đồng ý với ý kiến này hay không.

Theo quan điểm của IELTS Lab, việc tuần làm việc trở nên ngắn hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với cả người lao động và công ty.

  • Body 1: Đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân
  • Body 2: Cải thiện sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất


2. Dàn ý từng đoạn thân bài

  • Body 1: Đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

(Câu 1) Topic sentence: Tuần làm việc ngắn hơn sẽ đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

(Câu 2) Giải thích: Nhân viên sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, theo đuổi sở thích, và tham gia vào các hoạt động phát triển bản thân.

(Câu 3) Ví dụ: Ví dụ, bố mẹ có thể có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ con họ với bài tập về nhà, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn với con của họ, theo đó cải thiện mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình.

(Câu 4) Kết quả: Việc gia tăng thời gian cá nhân này sẽ giúp người lao động hồi phục và quay trở lại làm việc với năng lượng và động lực mới.

(Câu 5) Kết quả 2: Đổi lại, điều này cũng dẫn đến sự hài lòng với công việc và trung thành hơn, giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc và những chi phí liên quan đến tuyển và đào tạo nhân viên mới.

(Câu 6) Ví dụ 2: Công ty như Microsoft Nhật Bản, nơi mà đã triển khai tuần làm việc 4 ngày, đã ghi nhận 40% gia tăng trong năng suất làm việc và nhân viên vui vẻ hơn.

  • Body 2: Cải thiện sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất

(Câu 1) Topic sentence: Tuần làm việc dài hơn cũng đóng góp vào cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

(Câu 2-3) Giải thích: Hội chứng căng thẳng mãn tính và kiệt sức là những vấn đề thường gặp ở công sở hiện đại, thường là kết quả của việc làm việc trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi đủ. Bằng việc rút ngắn tuần làm việc, nhân viên sẽ có nhiều thời gian để thư giãn và tham gia vào các hoạt động phát triển sức khỏe.

(Câu 4) Ví dụ: Nhận ra lợi ích tiềm năng này, một số công ty ở Thụy Điển đã thử nghiệm ngày làm việc 6 tiếng, kết quả là nhân viên ghi nhận ít căng thẳng hơn và một sự cân bằng giữa làm việc và cuộc sống cá nhân.

(Câu 5) Hệ quả: Sự thay đổi trong chính sách giờ làm việc có thể dẫn đến chi phí sức khỏe cho nhân viên thấp hơn và một lực lượng lao động khỏe mạnh và có động lực hơn.

 

3. Paraphrasing

Đề bài này đề cập nhiều việc rút ngắn thời gian làm việc và kéo dài thời gian nghỉ:

  • Shorter working week = a reduced working week = reducing the working week
  • Longer weekend = increased personal time = extending the weekend


4. Bài viết:

The idea of a shorter working week with a longer weekend has gained considerable attention in recent years. I firmly believe that this shift would be beneficial for both employees and employers. This essay will discuss the advantages of a reduced working week, focusing on improved work-life balance and better mental as well as physical health for the employed.

First and foremost, a shorter working week would significantly enhance the balance between work and personal life of workers. Employees would have more time to spend with their families, pursue hobbies, and engage in personal development activities. For instance, parents could have more opportunities to help with homework, or simply spend quality time with their children, subsequently fostering stronger family bonds. This increased personal time would help workers recharge and return to work with renewed energy and motivation. In turn, this could lead to higher job satisfaction and loyalty, reducing turnover rates and the associated costs of hiring and training new staff. Companies like Microsoft Japan, which implemented a four-day workweek, reported a 40% increase in productivity and happier employees, demonstrating the potential benefits of such a shift.

Additionally, longer weekends would contribute to better mental and physical health for workers. Chronic stress and burnout are common issues in the modern workplace, often resulting from working for extended hours and receiving inadequate rest. By reducing the working week, employees would have more time to relax and engage in activities that promote their well-being. Realizing this potential merit, a number of companies in Sweden have experimentally granted workers’ six-hour workdays, resulting in employers reporting less stress and a better work-life balance. This change in working time policy could ultimately lead to lower healthcare costs for employers and a healthier, more motivated workforce. 

In conclusion, I firmly believe that reducing the working week and extending the weekend would be highly beneficial as it would improve work-life balance and enhance the overall well-being of employees. Adopting this approach could create a more sustainable and fulfilling work environment for everyone involved.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan