Cách viết solution dạng bài Cause Problem Solution trong Writing

thuha

47 lượt xem

25/03/24

𝗣𝗛𝗔̂̀𝗡 𝟭: 𝗛𝗼𝘄 𝗧𝗼 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻

Phần giới thiệu (Introduction) trong các bài IELTS có cấu trúc gồm 2 phần đơn giản: Giới thiệu nội dung vấn đề đang được thảo luận là gì. Nêu 1 vấn đề / nguyên nhân chính và / các giải pháp liên quan.

Mỗi thành phần này có thể là 1 câu hoặc 2 câu. Không có yêu cầu cụ thể cho phần này phải dài bao nhiêu và phải theo hình thức nào, tuy nhiên, Lab gợi ý bạn một số lưu ý sau:

  • Nên có 2-3 câu cho mở bài.
  • Độ dài thích hợp là từ 40-60 words (theo tương quan phù hợp với độ dài 250 từ của bài).
  • Chỉ nên dành tối đa 5 phút để viết.

Question: 𝗢𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗮𝗿𝗲? 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗮𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝘀𝘂𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁?

𝗣𝗮𝗿𝗮𝗽𝗵𝗿𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻:

Traffic congestion is an issue that virtually most metropolitan cities experience.

𝗢𝘂𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

The main reason for this is overpopulation in these places and the preference of individuals over private vehicles, and a viable solution is to introduce more park-and-ride schemes.

Phần giới thiệu này đạt được ba yếu tố quan trọng, đáp ứng các tiêu chí cơ bản của writing:

– Nó cho giám khảo thấy rằng bạn hiểu câu hỏi, bằng việc paraphrase ĐÚNG, ĐỦ câu hỏi.

– Câu 2 hướng dẫn được cho giám khảo về nội dung bài luận của bạn. Yếu tố rõ ràng của câu 2, định hướng trước về general idea của LÝ DO VÀ SOLUTION.

– Giúp bạn tập trung và đi đúng hướng khi viết

[𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗚𝗥𝗔𝗣𝗛]

1 main body trong bài viết IELTS task 2 thường bao gồm 3 loại câu chức năng với thứ tự xuất hiện lần lượt như sau:

Topic sentence – Nêu bật ý chính của đoạn văn.

Extent – cung cấp hoàn cảnh tương thích với ý chính được đề cập. Một nhận định không đúng trong mọi hoàn cảnh, do đó chúng ta cần xây bối cảnh cho nó.

Explanation – Giải thích luận điểm 1 cách chi tiết

Example – đưa ra ví dụ minh hoạ.

𝗠𝗮𝗶𝗻 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 𝟭

Câu chủ đề tóm tắt ý chính của đoạn văn, do đó thí sinh không cần và không nên phức tạp hoá câu này.

Các hệ thống câu 3E- extent/explain/example giúp bạn duy trì sự phát triển rõ ràng các ý tưởng trong suốt bài luận của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ý tưởng cho đoạn nội dung chính đầu tiên và tạo câu chủ đề.

𝘛𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘹𝘱𝘢𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘫𝘰𝘳 𝘮𝘦𝘵𝘳𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪𝘢 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘤 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘭𝘰𝘢𝘥. (𝘤𝘢̂𝘶 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 đ𝘪𝘦̂̉𝘮) 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘺𝘦𝘢𝘳, 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘭𝘴 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘢𝘳 𝘰𝘸𝘯𝘦𝘳𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘸 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘱𝘭𝘦 𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘭𝘦𝘴. 𝘐𝘯𝘥𝘦𝘦𝘥, 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘪𝘵𝘪𝘻𝘦𝘯𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴 𝘳𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘴 𝘰𝘳 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘹𝘦𝘥 𝘴𝘤𝘩𝘦𝘥𝘶𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘮 (𝘤𝘢̂𝘶 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘵). 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘤𝘢𝘳𝘴 𝘨𝘰𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘺𝘰𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘪𝘯𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 (𝘤𝘢̂𝘶 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯). 𝘍𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘢𝘮𝘱𝘭𝘦, 𝘣𝘭𝘰𝘤𝘬𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘧𝘵𝘦𝘯 𝘰𝘤𝘤𝘶𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘏𝘢𝘯𝘰𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘶𝘴𝘩 𝘩𝘰𝘶𝘳𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘸𝘰𝘳𝘴𝘦 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘢𝘳𝘳𝘰𝘸 𝘳𝘰𝘢𝘥𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘫𝘰𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘧𝘧𝘪𝘤 𝘵𝘰 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘳 𝘨𝘰 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰𝘰𝘯 (𝘤𝘢̂𝘶 𝘷𝘪́ 𝘥𝘶̣).

Tuy nhiên, các thí sinh nên ghi nhớ, không phải chỉ có 1 cách triển khai cho IELTS writing task 2, bạn có thể linh hoạt vận dụng những cách hành văn khác như:

– 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿-𝗮𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁

– 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹

Có 1 số thắc mắc các bạn thí sinh IELTS Writing sẽ thường hỏi cho thân bài như:

Liệu có phải mỗi đoạn thân bài đều cần 1 ví dụ?

Câu trả lời là: KHÔNG, bạn chỉ cần 1 ví dụ cho cả thân bài.

Có được không nếu mỗi đoạn chỉ có 1 main idea?

Câu trả lời là: ĐƯỢC. 1 đoạn thân bài có thể có 1 hoặc 2 main ideas. Đoạn văn được triển khai phía trên là dạng 1 main idea.

[𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗪𝗥𝗜𝗧𝗘 𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡]

Sau khi hướng dẫn các bạn các bước để triển khai phần mở và thân bài, ở bài này Lab sẽ đưa ra 4 tiêu chí đơn giản để các bạn hoàn thành phần kết luận nhanh nhất mà vẫn đạt điểm tối đa. Phần kết luận là nơi thí sinh sẽ tóm tắt các điểm chính trong bài luận của mình và đôi khi nó chỉ bao gồm một câu duy nhất.

Kết luận là câu dễ viết nhất trong bài luận nhưng là một trong những câu quan trọng nhất. Dù chỉ là 1 câu nhưng nếu không có câu kết này, bài làm của bạn sẽ bị trừ điểm khá nhiều.

Vậy tiêu chí của 1 câu kết luận “chất” là gì?

Lab gợi ý bạn 4 tiêu chí sau:

​​Kết thúc một cách ngắn gọn

Liên kết tất cả các ý tưởng của bạn với nhau

Tóm tắt lập luận

Khẳng định lại ý kiến của bạn 1 lần nữa.

Và sau đây là 1 ví dụ về 1 kết bài tốt:

In summary, a growing population and the number of vehicles are the leading causes of urban traffic congestion. There are several ways to tackle this problem, but a park-and-ride system is one of the most practical.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan