Tác giả: admin

14/04/24

Giảng viên Nguyễn Minh Ngọc

Giảng viên NGUYỄN MINH NGỌC Chứng chỉ 8.5 IELTS (8.0 Speaking) với hơn 2 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Xuất sắc – Khoa Sư phạm Anh – ĐH Ngoại Ngữ. Hiện đang theo học Master […]

Đọc thêm

14/04/24

Giảng viên Nguyễn Đức Trung

Giảng viên NGUYỄN ĐỨC TRUNG Chứng chỉ 8.0 IELTS Chứng chỉ TESOL về giảng dạy ngôn ngữ 04 năm kinh nghiêm giảng dạy IELTS Nhiều thế hệ học viên đạt các band điểm IELTS cao […]

Đọc thêm

19/11/23

Học viên Nguyễn Yến Nhi

Nguyễn Yến Nhi Học sinh 7.5 IELTS Overall

Đọc thêm

19/11/23

Học viên Vũ Minh Khoa

Vũ Tú Linh Học sinh 7.5 IELTS Overall

Đọc thêm

19/11/23

Học viên Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức Học sinh 8.5 IELTS Overall

Đọc thêm

19/11/23

Học viên Thạc Minh

Thạc Minh Học sinh 7.5 IELTS Overall

Đọc thêm