Thẻ: ielts writing

21/03/24

Critical thinking trong Pie Chart – IELTS Writing Task 1

Pie chart (dạng biểu đồ hình tròn) dùng để so sánh các đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần biểu diễn số liệu (thường ở dạng phần trăm) cho một đối tượng, tên các […]

Đọc thêm

10/03/24

Giới thiệu Dedutive Writing

Greg Archer, cựu giám khảo IELTS, tác giả của bộ sách “Mindset for IELTS Level 3” (Cambridge University Press), đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝘀𝗲𝘁 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 𝗮 […]

Đọc thêm