Thẻ: ielts listening

29/03/24

Cách làm dạng bài nghe Map, Plan và Diagram Labelling – IELTS Listening

Labelling a Map/ Plan hay Labelling a Diagram là một dạng bài thường khiến nhiều bạn thí sinh gặp lúng túng trong phần thi IELTS Listening. Một trong số những vấn đề hay gặp phải […]

Đọc thêm

28/03/24

Cách làm dạng bài nghe Matching Information – IELTS Listening

Matching hay nối thông tin là một trong những dạng bài thường gặp và trọng yếu trong bài thi IELTS Listening. Trong bài viết này, IELTS Lab sẽ chia sẻ một cách tổng quan về […]

Đọc thêm

26/03/24

Cải thiện kỹ năng Listening thông qua luyện tập kỹ thuật Shadowing

Kỹ năng Listening là một kỹ năng quan trọng, cần được luyện tập thường xuyên để có cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc luyện nghe đối với một bộ phận người học là không […]

Đọc thêm

20/03/24

Cách làm dạng bài nghe Multiple Choice (with more than one answer) – IELTS Listening

Multiple Choice (with more than one answer) hay câu hỏi trắc nhiệm với nhiều đáp án đúng là một trong những dạng bài thường gặp và trọng yếu trong bài thi IELTS Listening. Trong bài […]

Đọc thêm