Cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading

thuha

43 lượt xem

16/01/24

Trong bài viết này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading thông qua bài sample reading chủ đề “Important Notice: Product Return”.

Cách làm dạng bài Short Answer trong IELTS Reading

SAMPLE READING AND EXERCISE:

IMPORTANT NOTICE: PRODUCT RETURN

Fancy Foods wishes to inform the public that pieces of metal have been found in some jars of Fancy Foods Chicken Curry (Spicy). The batches of the Jars involved have numbers from J6617 to J6624. The batch number is printed on the bottom of each jar.

If you have any jars with these batch numbers, please return them (preferably unopened) to the supermarket where you purchased them. You can also return them to the factory (Fancy Foods Retailers, Blacktown). Fancy Foods will pay $10 for each jar returned unopened and $5 for each jar already opened.

No payment will be made for empty jars, which do not need to be returned. However, the company’s Retailing Manager will be interested to hear from people who have consumed chicken curry from any of the above batch numbers. In particular, it will be helpful if they can give information about the place of purchase of the product.

Jars of Fancy Foods Chicken Curry (Coconut) and Fancy Foods Chicken Curry (Mango) have not been affected and do not need to be returned.

REWARD

Fancy Foods will pay a reward of $10,000 to $50,000 for information which leads to the conviction of any person found guilty of placing metal pieces in its products. If you have such information, please contact the Customer Relations Manager, Fancy Foods Retailers, Blacktown.

Questions 5-9

Look at the notice below. Using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the text to answer the following questions.

Write your answers in boxes 5-9 on your answer sheet.

Example                                                                     Answer
What has been found in some Fancy Foods              pieces of metal
products?

5. Where can you find the batch number on the jars?
6. How much will you receive for an opened jar of contaminated Chicken Curry?
7. If you have eaten Chicken Curry from a jar with one of the batch numbers listed, whom should you contact?
8. What information do they ask you to provide about the jar of Chicken Curry you ate?
9. What is the maximum reward Fancy Foods is offering for information about who contaminated their product?

PHÂN TÍCH:

Step 1: Read the question and identify the requirements

    • Ở đây, đề bài đưa ra yêu cầu” Using NO MORE THAN THREE WORDS”. Điều này có nghĩa là học viên sẽ sử dụng tối đa 3 từ, và tối thiểu 1 từ làm câu trả lời cho câu hỏi
  • “…from the text”

–  Cụm từ này đồng nghĩa với việc các bạn chỉ được dùng các từ trong bài đọc để làm đáp án.

– Học viên lưu ý không được thay đổi từ vựng đó về form, paraphrase hay synonyms đều không được chấp nhận.

– Nếu đề không nhắc về “from the text” thì sẽ có thể thay thế từ đồng nghĩa, cụm từ nghĩa tương đương vẫn đúng, và chỉ giới hạn số từ được dùng thôi. Học viên vẫn nên lựa chọn các từ có trong bài nếu có.

Step 2: Read the questions, underline keywords and guess the answer

Ở câu hỏi số 5, các từ khóa chính có thể “underline” đó là “where”, “batch number”“jars”. Cụ thể, câu văn này nói về vị trí của “batch number” trên “jar”. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ đi tìm một danh từ chỉ vị trí đặt số lô hàng trên chai và đáp án của câu này sẽ bị giới hạn tối đa là “three words”. 

*Lưu ý: Các bạn chú ý đến các từ viết hoa như địa danh, các từ nằm trong ngoặc kép “…” hoặc năm tháng, con số bởi các từ này không thể paraphrase và khá dễ tìm. Học viên cũng cần chú ý tới các danh từ khác vì đây sẽ là các cụm từ có thể sử dụng để tìm thông tin. 

Học viên sau khi đọc xong câu hỏi thì cần cố gắng đoán đáp án nếu có thể. Các bạn có thể đoán những yếu tố đơn giản như word form của từ, số nhiều/ít, và thì của nó. Nếu có thể, hãy đoán luôn đáp án và note những thông tin này vào cạnh câu hỏi. Ở đây, trên một cái chai thì vị trí lô hàng thường ở đáy (bottom), hoặc là ở nắp chai (top/cap). 

 

Step 3: Look for keywords or the paraphrased version of those keywords in the passage.

Sau khi xác định được các từ chính, học viên sẽ sử dụng chúng để tìm thông tin trong bài đọc. Lưu ý rằng bài đọc và đề bài sẽ sử dụng phương pháp “paraphrase”, nên học viên cần tìm thông tin theo nghĩa của chúng, thay vì tìm theo các từ khóa y hệt. 

Ở đây, dựa các từ khóa vừa tìm được ở bước 2, chúng ta có thể tìm được thông tin liên quan tới câu hỏi này ở đoạn văn số 1: “The batch number is printed on the bottom of each jar

 

Step 4: Read and analyse to find the answer.

Sau khi xác định được vị trí thông tin, học viên cần đọc và lựa chọn các từ phù hợp để điền vào ô trống.

Ở đây, câu văn chỉ rõ rằng số lô hàng được “printed on the bottom of each jar”

  • Đáp án ở đây sẽ là “bottom”

 

Step 5: Check and review your answers.

Đây là bước đặc biệt quan trọng mà học viên thường bỏ sót khi làm bài. Sau khi làm, học viên cần check lại các đáp án mà mình đã điền, bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

  • Đáp án mình điền đã phù hợp với ngữ cảnh chưa? Có logic không?

Học viên thử đọc lại cả câu văn với đáp án đã điền để xác định xem câu này có nghĩa không, có hợp lý với bối cảnh và thực tế không. Ở đây, đáp án “bottom” là nơi số lô hàng sẽ được in lên -> phù hợp với nội dung câu hỏi và thực tế.

  • Đáp án mình điền đã hòa hợp về mặt ngữ pháp chưa?

Học viên lưu ý từ loại của đáp án, số nhiều/ítthì của chúng liệu đã phù hợp với câu văn chưa. 

Từ loại của đáp án đã phù hợp với câu văn, và đáp án này ở dạng dang từ số ít cũng hợp lý. 

  • Đề yêu cầu lấy đáp án “from the text” hay không? Nếu có thì các đáp án mình chọn có trong bài không?

Đề yêu cầu sử dụng các từ trong bài, và từ được chọn làm đáp án cũng được lấy từ trong bài ra. 

Notes:

  • Câu hỏi sẽ đi theo thứ tự của đoạn văn
  • Luôn luôn thực hiện bước 5 của quá trình cả khi luyện tập và thi

Lưu ý yêu cầu của đề bài bằng cách thực hiện bước 1 để tránh các lỗi sai không đáng có trong bài thi IELTS Reading.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan