Giải đề Cam 19 chi tiết – Test 2: Passage 1 – The industrial revolution in britain

huyenanh

1592 lượt xem

27/06/24

Nếu còn mắc nhiều lỗi sai khi làm IELTS reading, việc dành thời gian phân tích và đọc giải thích trong các bài giải đề Cam 19 Test 2: Passage 1 – The industrial revolution in britain dưới đây sẽ giúp các bạn nâng cao thần tốc kỹ năng Reading của mình trong thời gian ngắn. Đây cũng là nguồn đề sát với đề thi thật nhất trong vô số các tài liệu hiện nay.

giai_de_cam_test_2
giải đề cam 19: the industrial revolution in britain

A. Đáp án

Câu 1: piston
Câu 5: quality Câu 9: FALSE Câu 13: NOT GIVEN
Câu 2: coal Câu 6: railway(s) Câu 10: NOT GIVEN
Câu 3: workshops Câu 7: sanitation Câu 11: TRUE
Câu 4:  labour/labor Câu 8: NOT GIVEN Câu 12: TRUE

B. Giải thích đáp án đề Cam IELTS 19, Test 2, Reading Passage 1

Question 1: Đáp án: piston

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Trong động cơ hơi nước của Watt và Boulton, sự chuyển động của … được gắn với hệ thống bánh răng.
 • Giải thích: đoạn hai, “movement” – sự chuyển động, được paraphrase thành “the forward and backward strokes” – sự chuyển động lên xuống. “Was linked to a gear system” được paraphrase thành “the gear mechanism it was connected to produce rotary motion” – hệ thống bánh răng được kết nối với nó để tạo ra các chuyển động quay tròn. Như vậy, từ cần điền phải là “piston”.

 

Question 2: Đáp án: coal

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Nguồn cung lớn của … được cần để cung cấp nhiên liệu cho động cơ hơi nước.
 • Giải thích: đoạn ba, “a greater supply of” được paraphrase thành “the demand for coal … grew rapidly” – nhu cầu cho “coal” đa gia tăng nhanh chóng, “was required to power steam engines” được paraphrase thành “as it was needed to run … steam-powered transportation” – vì nó cần thiết để chạy các phương tiện được chạy bởi hơi. Vì vậy chỗ trống cần điền là “coal”. 

 

Question 3: Đáp án: workshops

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Trước cách mạng công nghiệp, “spinners” và “weavers” làm việc tại nhà và trong … 
 • Giải thích: đoạn bốn, đáp án nằm ở câu: “… prior to the Industrial Revolution, … with the work performed in small workshops or even homes by individual spinners, weavers and dryers”. Thông tin cần điền là nơi làm việc của “spinners” và “weavers”, mà “homes” đã được đề cập, vì vậy đáp án là “workshops”. 

 

Question 4: Đáp án: labour/labor

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Không cần quá nhiều … để sản xuất vải một khi mà “spinning jenny” và “power loom” đã được sáng chế.
 • Giải thích: đoạn bốn, thông tin về sự phát minh của “spinning jenny và power loom” đã được nhắc đến trong cụm “innovations like …”. Sau đó, đoạn văn có câu: “With these machines, relatively little labor was required to produce cloth”. “Not so much” được paraphrase thành “relatively little” trong câu hỏi. Vì vậy, đáp án là “labor”. 

 

Question 5: Đáp án: quality

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: Danh từ/Tính từ
 • Nội dung: Sự nung chảy “iron ore” bằng “coke” tạo ra vật liệu mà tốt hơn …  
 • Giải thích: đoạn năm, thông tin về “smelting of iron ore with coke”  xuất hiện ở câu: “Chief among the new techniques was the smelting of iron ore …”. Sau đó, đoạn văn có nói: “this method was cheaper and produced metal that were of a higher quality”. Trong đó, “resulted in material” được paraphrase thành “produced metal”, “better” được paraphrase thành “higher”, đáp án là “quality”. 

 

Question 6: Đáp án: railway(s)

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Nhu cầu cho sắt tăng với sự phát triển của …
 • Giải thích: đoạn năm, tiếp nối với câu trên, đáp án nằm ở câu: “, enabling Britain’s iron and steel production to expand in response to demand created by … and the expansion of the railways” – đã thúc đẩy sản xuất sắt và thép để đáp lại nhu cầu được tạo lập bởi … sự mở rộng của đường sắt. Trong đó, “demand for iron increased” được paraphrase thành “iron production to expand in response to demand”, “with the growth of” được paraphrase thành “by the expansion of”, vì vậy đáp án là “railways”. 

 

Question 7: Đáp án: sanitation

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: Danh từ
 • Nội dung: Các thành phố mới bẩn, đông đúc và thiếu … 
 • Giải thích: đoạn bảy, thông tin nằm ở câu: “This rapid urbanisation brought … as overcrowded cities suffered from pollution and inadequate sanitation”. Trong đó, các vấn đề của thành phố mới đều được đề cập giống câu hỏi: “overcrowded” và “pollution. Còn thông tin cuối cùng “inadequate … ” được paraphrase thành “lacked sufficient”, vì vậy đáp án là “sanitation”. 

 

Question 8: Đáp án: NOT GIVEN

Giải thích:

 • Nội dung: Hệ thống kênh rạch của Anh tăng trưởng nhanh để cho nhiều hàng hóa hơn có thể được luân chuyển vòng quanh đất nước. 
 • Giải thích: đoạn ba, thông tin nằm ở câu cuối: “In addition, steam-powered boats and ships were widely used to carry goods along Britain’s canals as well as across the Atlantic”, dịch là: các thuyền chạy bằng hơi nước được sử dụng rộng rãi để trở hàng hóa trên các kênh rạch ở Anh cũng như là qua Đại Tây Dương. Không có thông tin nào để cập đến hệ thống kênh rạch có tăng trưởng nhanh hay nhiều hàng hóa được vận chuyển hơn.

 

Question 9: Đáp án: FALSE

Giải thích:

 • Nội dung: Chi phí sản xuất của ngành công nghiệp sắt tăng khi mà kỹ thuật “smelting iron ore” – nung chảy quặng sắt với “coke” được đưa ra. 
 • Giải thích: đoạn năm, thông tin nằm ở câu: “This method was cheaper …”. Kỹ thuật “smelting iron ore with coke” được nhắc đến ở câu trước đó, và rồi câu tiếp theo cho biết rằng: “Kỹ thuật này rẻ hơn” – đối lập lại với thông tin trong câu hỏi. Vì vậy, đáp án là FALSE.

 

Question 10: Đáp án: NOT GIVEN

Giải thích: 

 • Nội dung: Hệ thống liên lạc của Samuel Morse đáng tin cậy hơn là cái được phát triển bởi William Cooke và Charles Wheatstone.
 • Giải thích: đoạn sáu, hệ thống liên lạc của Cooke và Wheatstone được nhắc đến trước ở câu: “In 1837, British inventors … first commercial telegraphy system”, và hệ thống liên lạc của Morse được nhắc đến sau đó: “In the 1830s and 1840s, Samuel Morse …”. Nhưng không có thông tin nào được đưa ra để so sánh về độ đáng tin cậy của hai phương thức liên lạc này.

 

Question 11: Đáp án: TRUE

Giải thích:

 • Nội dung: Những lợi ích kinh tế của công nghiệp hóa bị giới hạn ở một số bộ phận nhất định của xã hội.
 • Giải thích: đoạn tám, những lợi ích kinh tế của công nghiệp hóa được nhắc đến ở câu đầu: “Although industrialization increased the country’s economic output overall and improved the standard of living for the middle and upper classes, many poor people continued to struggle”. Bộ phận được hưởng lợi ích kinh tế ở đây là “middle and upper classes”, và nhóm người “poor people” thì tiếp tục phải sống trong các hoàn cảnh khắc nghiệt. Vì vậy, câu hỏi 11 là TRUE. 

 

Question 12: Đáp án: TRUE

Giải thích:

 • Nội dung: Một số thợ đan kỹ thuật cao tin rằng sự xuất hiện của máy dệt mới sẽ dẫn tới mất việc.
 • Giải thích: đoạn tám, thông tin nằm ở câu: “A group of British workers who became known as ‘Luddites’ were British weavers … who objected to the increased use of …, and they feared that unskilled machine operators were robbing them of their livelihood”, dịch là: Một nhóm công nhân, sau đó được biết đến là Luddites, là thợ đan người Anh … người mà đã phản đối việc sử dụng những thiết bị kỹ thuật hóa, … và họ sợ rằng những người điều khiển máy móc không có kỹ năng đang cướp bóc cơ hội sống của họ. Như vậy, đáp án là TRUE.

 

Question 13: Đáp án: NOT GIVEN

Giải thích:

 • Nội dung: Có những sự cảm thông tới từ người dân địa phương dành cho những người Luddites, những người đã bị bắt gần Huddersfield.
 • Giải thích: đoạn cuối, thông tin về những người Luddites ở gần Huddersfield xuất hiện ở câu thứ 3 từ cuối lên: “… a few Luddites were shot during an attack on a mill near Huddersfield”, câu tiếp theo có thông tin những người Luddites khác bị bắt: “ … other Luddites were arrested”. Tuy nhiên, không có thông tin về phản ứng của “local people” về vụ việc này.

Trên đây là toàn bộ đáp án và những phân tích của đội ngũ học thuật của IELTS Lab cho phần giải đề Cam 19, Test 2, Reading Passage 1: The industrial revolution in britain. Chúc các bạn học tốt!

>> Tham khảo thêm: https://www.youtube.com/watch?v=hT4uSyRrUE4

>> Đọc thêm: https://ieltslab.edu.vn/cach-lam-dang-bai-matching-infomation-trong-ielts-reading/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan