Hướng dẫn phát triển ý Đúng – Đủ – Hay trong Writing

thuha

38 lượt xem

19/03/24

Nếu như bạn đang bị kẹt ở band 6.0 Writing rất có thể bạn đang mắc những lỗi này:

– Chưa phát triển được ý chính 1 cách hợp lý và đẩy đủ. Ví dụ có nhiều bạn chỉ đưa ra ý mà không triển khai tiếp hoặc các câu sau chỉ là pharaphase lại câu trước

– Các câu trong đoạn văn không có liên kết và không cùng chứng minh ý chính. Ví dụ. Nhiều bạn đi từ A -> B -> C nhưng C lại không liên quan gì đến A

Những lỗi trên là các lỗi điển hình bị trừ điểm khá nặng 2 tiêu chí Task Achievement/Task Response và Coherence and Cohesion. Nếu nhận ra mình đang bị mắc những lỗi trên, kỹ năng lập luận và  khả năng hệ thống là 2 thứ mà bạn cần nghiên cứu.

Kỹ năng lập luận và phát triển ý tưởng là một trong những yếu tố quyết định điểm của thí sinh trong IELTS Writing Task 2, và cũng là kỹ năng khó “master” nhất – đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy logic, trình bày và lập luận rõ ràng, thoát ý để thuyết phục người đọc.

Nhìn chung, đây là phần hầu hết học viên đều gặp khó khăn và cảm thấy mông lung nhất khi triển khai. Việc này có thể xuất phát từ việc có ý tưởng không tốt ngay từ đầu, hoặc không có định hướng phân tích trước và trong khi viết.

Vì vậy, trong bài viết này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn các bạn cách phát triển ý tưởng trong 1 đoạn văn. Đầu tiên, ta sẽ lấy ví dụ sau:

“𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑧𝑜𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑤𝑛. 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠, ℎ𝑜𝑤𝑒𝑣𝑒𝑟, 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑧𝑜𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑙𝑑 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠. 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛.”

Trong bài viết này, chúng ta sẽ lấy ví dụ về cách phát triển View 1 trong thân bài (zoos are cruel and should be closed down)

𝗖𝗮̂𝘂 𝟭: 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲

Do loại hình văn học trong Task 2 là loại hình văn học diễn dịch – thí sinh sẽ bày tỏ ý tưởng chính mà mình định phân tích ngay từ câu mở đầu của đoạn, nhằm định rõ nội dung và scope cho người đọc trước khi phân tích tiếp.

Học viên sẽ bắt đầu với 1 từ nối, có thể là “on the one hand”, “to begin with” hoặc những cụm tương tự.

Ví dụ: 𝑂𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑, 𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑛 𝑧𝑜𝑜𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑒𝑙𝑡𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡 𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠.

𝗖𝗮̂𝘂 𝟮: 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗮𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

Sau đó, ta sẽ làm rõ nội dung của câu Topic thông qua một câu giải thích, học viên có thể lựa chọn viết 1 hoặc 2 câu ở phần này, miễn sao chứng minh đủ vấn đề.

Ở phần này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi “How”. Nếu câu trước chúng ta đưa ra ý rằng “zoos exert cruelty on animals” thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi: “How do zoos exert cruelty on animals?”

Ví dụ: 𝐼𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑧𝑜𝑜𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑢𝑠𝑒, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑑 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑝𝑜𝑠𝑒, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠.

𝗖𝗮̂𝘂 𝟯: 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲/𝗰𝗮𝘀𝗲

Mặc dù ta đã chứng minh được cách 1 sở thú “exert cruelty”, phần giải thích của chúng ta đáng tiếc mới chỉ dừng ở mức một giả thuyết, một statement không có dẫn chứng. Vì vậy, để gia tăng tính thuyết phục cho lập luận, ta sẽ bổ sung thêm một dẫn chứng cụ thể về trường hợp này, để tái củng cố tính vững chắc và đáng tin cậy của lập luận.

Đối với những vấn đề như thế này, việc thiếu đi 1 “example” trong quá trình lập luận có thể ảnh hưởng đến điểm số của các bạn rất nhiều, nên cố gắng viết ví dụ nhé.

𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒊́ 𝒅𝒖̣ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?

IELTS Lab có 1 công thức rất đơn giản, đó là các bạn chỉ cần nhớ rằng: “Ví dụ và giải thích là một, nhưng ví dụ cụ thể hơn”.

Điều này là bởi bạn đang muốn chứng minh câu giải thích là đúng, vì vậy bạn sẽ bám sát nội dung câu đó và viết. Tuy nhiên, nếu viết y hệt xuống thì thực sự chả có ý nghĩa gì, và nó cũng chẳng đưa được dẫn chứng nào

Viết cụ thể hơn.

Ví dụ:

Ở câu “Explain”, ta đã nêu “many zoos” -> nêu các zoos cụ thể

Tương tự, “abuse, starve, exploit” -> đổi thành các hành vi cụ thể hơn, “animals” nói chung được thay bằng các động vật có thật.

Cứ như vậy, bằng việc viết câu Example với nội dung của câu Explain nhưng cụ thể hơn, ta sẽ có 1 ví dụ hợp lệ, mà lại không bị lặp nội dung.

𝐹𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒, 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑑𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑧𝑜𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑝ℎ𝑖𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝑠 𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑠. 𝐺𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑤 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑛𝑥𝑖𝑒𝑡𝑦.

𝗖𝗮̂𝘂 𝟰: 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻

Đây là nội dung cuối cùng của bài viết, đóng vai trò “chốt sổ” cho đoạn văn, kết luận và tóm gọn lại ý. Để viết câu này, học viên nên tập trung nhìn lại xem chúng ta đang chứng minh điều gì cho đoạn văn này, và đơn thuần kết luận điều đó.

Ví dụ: 𝐴𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡, 𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑧𝑜𝑜𝑠 𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑒𝑙𝑡𝑦 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑚.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan