Triển khai đoạn văn Dedutive Writing như thế nào?

thuha

39 lượt xem

11/02/24

Ở phần trước, các bạn đã hiểu viết theo lối Deduction sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Ở phần này, IELTS Lab sẽ hướng dẫn các bạn cách triển khai Deduction trong một đoạn body paragraph như thế nào nhé!

Triển khai đoạn văn Dedutive Writing như thế nào?

Một đoạn thân bài sẽ bao gồm 3 phần chính:

  • Câu chủ đề (topic sentence/statement)
  • Câu luận điểm (ideas)
  • Hệ thống các câu bổ trợ hoặc ví dụ (supporting sentences or examples)

1. Câu chủ đề (topic sentence/statement)

Là câu đầu tiên của đoạn văn, Topic sentence đóng vai trò cho biết nội dung chính của đoạn văn đó và trả lời trực tiếp yêu cầu trong đề bài.

Ví dụ với đề: “Some people think that physical strength is important for success in sport, while other people think that mental strength is more important. Discuss both views and give your own opinion.”

Với đoạn thân bài có 2 luận điểm (hoặc 2 lý do):

Câu statement của đoạn Body 1 sẽ là: “On the one hand, there are compelling reasons for many to believe physical ability decides whether one becomes successful in sport.” Câu statement ở đây cho biết đoạn văn này sẽ nói về physical strength tạo nên success in sport đồng thời trả lời một nửa yêu cầu đề bài “discuss both view”.

2. Câu luận điểm (ideas)

Tiếp nối câu topic sentence là câu luận điểm, đây là câu có vai trò chi tiết hoá các lý do sẽ được sử dụng để ủng hộ quan điểm được nêu.

Với ví dụ trên, câu luận điểm sẽ làm rõ một trong những compelling reasons nói trước đó là gì một cách chi tiết hơn giả dụ như: “Sports person who desires to out-perform on field requires tremendous physical strength and stamina.”

3. Hệ thống các câu extent/explain/example:

Để đạt được yêu cầu “well developed and fully extended” của Task Response, bạn sẽ cần viết những giải thích, minh chứng cho luận điểm của mình.

Có nhiều cách để lấy ý tưởng cho phần này:

  • Trả lời câu hỏi vì sao: “Vì sao Sport persons cần tremendous physical strength and stamina?”
  • Lập luận cho phản đề: “Nếu không có tremendous physical strength and stamina thì sao?”
  • Lấy một ví dụ cụ thể ở một khía cạnh nhỏ hơn trong chủ đề sport như là nói về một môn thể thao cụ thể…

It is a widely accepted fact that the majority of sports nowadays is physically-demanding. Consequently, to perform well in this field, athletes need to constantly exert themselves for extended periods of time. Without the necessary durability and physical resilience, they are unlikely to maintain their performance and play productively.

Trong nhiều trường hợp, các bạn chỉ cần chọn 1 hoặc 2 câu trong số hệ thống các câu trên để triển khai thân bài.

 

Kết lại, để thành công triển khai đoạn thân bài, bạn phải đảm bảo có đầy đủ các phần:

  • Topic sentence/statement: đoạn văn này nói về điều gì (liên quan đến keyword chủ đề)?
  • Ideas: bạn có idea gì để ủng hộ quan điểm nêu ra trong topic sentence?
  • Supporting sentences and example: vì sao idea của bạn đúng? nó được thể hiện như thế nào trong cuộc sống?

Vậy làm thế nào để tối ưu hóa từng câu văn? bài tiếp theo Lab sẽ chỉ cho bạn cách thức để viết câu statement “đắt giá” trong bài Writing nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan