Cách viết câu Paraphase mở đầu IELTS Writing Task 1

thuha

47 lượt xem

25/02/24

Phần lớn các bạn mới học IELTS đánh giá khá thấp vai trò của việc Paraphrase câu mở đầu. Đây có thể nói là câu quan trọng hàng đầu, vì đây là câu đầu tiên người chấm điểm sẽ đọc trong bài writing của bạn, nó có thể là một dấu ấn khó quên hay một sự đánh giá thấp ám ảnh trong đầu họ từ ban đầu.

Vì vậy hãy đầu tư đúng mức cho câu mở đầu này. Một suy nghĩ thông thường về paraphrase câu mở đầu rằng bạn chỉ cần thay từ là đủ, và trong đầu bạn sẽ có một list các từ thay thế hoa mỹ. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Hãy cùng IELTS Lab điểm tên những yếu tố then chốt giúp bạn ghi điểm trong việc paraphrase câu mở đầu Task 1 nhé.

Cách viết câu Paraphase mở đầu IELTS Writing Task 1

1. Paraphrase đủ

Lấy ví dụ một đề MAP như sau, câu giới thiệu về MAP là:

𝗧𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗽𝘀 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗦𝘁𝗼𝗸𝗲𝗳𝗼𝗿𝗱 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟯𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟭𝟬.

Hãy cùng phân tích những yếu tố của câu sau:

The map below show the village of Stokeford in 1930 and 2010.

Tất cả những thành tố được gạch chân bên dưới đều cần được nhắc đến trong câu Paraphrase.

Một sai lầm thường gặp là bạn sẽ quên đề cập đến năm diễn ra.

Một ví dụ phổ biến như sau:

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗶𝗰𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗦𝘁𝗼𝗸𝗲𝗳𝗼𝗿𝗱 𝗶𝗻 𝟴𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀.

Và sau đó bạn không hề đề cập 80 năm này diễn ra từ khi nào, khi đó người đọc sẽ không hình dung được khoảng thời gian cụ thể diễn ra sự thay đổi.

Hay một số bạn sẽ viết một cách khác:

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝟭𝟵𝟯𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟭𝟬.

Như vậy yếu tố “Stokeford” đã bị bỏ quên và người chấm bài sẽ không biết ngôi làng mà bạn nói đến là ngôi làng ở đâu.

Hãy luôn ghi nhớ rằng mục tiêu của Task 1 là giúp cho người đọc dù không cần xem biểu đồ cũng có thể hình dung được đầy đủ nội dung của biểu đồ là gì.

2. Papharase đúng về mặt ý nghĩa

Đúng vậy, đôi khi do bạn hiểu sai về trường nghĩa của một số từ ngữ được sử dụng trong đề bài dẫn đến việc bạn paraphrase bị “rộng hơn” hoặc ngược lại “quá hẹp” so với nội dung đề bài đưa ra.

Hãy cùng IELTS Lab xem ví dụ sau:

𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝘁 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 𝗴𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.

Một số bạn có thể viết như sau:

𝗧𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗹𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.

Có lẽ bạn chưa nhận ra khi đọc câu trên lần đầu, nhưng “changes” và “growth” không thể thay thế cho nhau được, do “growth” thể hiện do xu thế tăng lên nhưng “changes” chỉ cho thấy sự thay đổi, đó là thể là tăng hay giảm.

Một số lỗi sai cơ bản khác có thể kể đến là các lỗi sai về “thì” hay “chia động từ”… trong quá trình paraphrase khiến ý nghĩa được đưa ra ở đề bài không đầy đủ hoặc bị thay đổi đáng kể.

Hãy đến IELTS Lab để được hướng dẫn một cách khoa học nhất về cách cảm nhận trường nghĩa của từ và những yêu cầu “ẩn” như vậy ở IELTS Writing Task 1 bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan