Giảng viên Bùi Phương Thảo

admin

0 lượt xem

19/11/23

Giảng viên BÙI PHƯƠNG THẢO

  • Tiến sĩ du học 5 năm tại University of Liverpool, UK.
  • Giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu về Linguistics, Psychology & Pedagogy
8.0 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác