Giảng viên Cao Trung Hưng

thuha

0 lượt xem

10/03/24

Giảng viên CAO TRUNG HƯNG

  • Chứng chỉ 7.5 IELTS
  • Chứng chỉ TESOL về giảng dạy ngôn ngữ
  • 03 năm Kinh nghiệm giảng dạy IELTS
  • Nhiều học viên đạt các band điểm 6.0-6.5 IELTS
7.5 IELTS Overall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giảng viên khác