Các cách Paraphrasing thường gặp trong IELTS Listening

thuha

46 lượt xem

10/02/24

Paraphrasing là một trong những kỹ năng và đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đã quá quen thuộc đối với người học IELTS. Tuy nhiên, nhiều người học vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình làm bài thi IELTS Listening vì cách diễn đạt xuất hiện trong đoạn ghi âm rất khác so với từ khóa được thể hiện trong câu hỏi. Ở bài viết này, IELTS Lab sẽ giới thiệu cho người học một số cách Paraphrasing thường xuất hiện trong bài thi IELTS Listening.

Các cách Paraphrasing thường gặp trong IELTS Listening

Paraphrasing là gì?

Paraphrasing là việc biến đổi một diễn đạt về mặt ngữ pháp hoặc từ vựng sao cho nội dung hoặc ý nghĩa của diễn đạt không đổi.

Paraphrasing là một hiện tượng xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ bốn bài thi kỹ năng của IELTS, đòi hỏi thí sinh phải nhận diện một cách chủ động dựa vào vốn từ vựng và ngữ pháp của bản thân. Đối với kỹ năng Nghe, những từ khóa trong câu hỏi luôn được paraphrase trong các đoạn ghi âm, do đó người nghe không thể lệ thuộc vào từ khóa gốc mà phải nghe có chọn lọc những các diễn đạt khác nhau để chọn đáp án đúng.

Ví dụ: (Nguồn: Cambridge IELTS 11 – Test 03)

Questions 7:

Complete the sentences below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

7   Paxton is a good place for seeing rare ………………. all year round.

Audioscript: 

SUE:                      Now I’ve heard something about Paxton Nature Reserve. It’s a good place for spotting unusual birds, isn’t it? 

MARTIN:              That’s right – throughout the year.

Lí giải:

Từ khóa trong câu hỏi Từ khóa được paraphrase trong audio
Seeing rare … Spotting unusual …
All year round Throughout the year

Kỹ thuật Paraphrasing thường gặp trong IELTS Listening

1. Sử dụng từ đồng nghĩa

Đây là kỹ thuật Paraphrasing rất phổ biến trong bài thi IELTS và dễ tiếp cận đối với người học, vì việc nhận diện từ đồng nghĩa hoặc cận nghĩa sẽ dễ dàng hơn việc nhận diện thông tin thông qua việc thay đổi cấu trúc câu hoặc diễn đạt bằng cách khác dài dòng, phức tạp hơn. 

Ví dụ: (Nguồn: Cambridge IELTS 11 – Test 03)

Question 1: The ‘Family Welcome’ event in the art gallery begins at

A   10 am.

B   10.30 am.

C   2 pm.

Audioscript: the ‘Family Welcome’ event runs from 10.30 until 2 o’clock

Lí giải:

Từ khóa trong câu hỏi Từ khóa được paraphrase trong audio
begin Run from

2. Biến đổi loại từ

Đây là một kỹ thuật đơn giản, thể hiện ở việc sử dụng các loại từ khác nhau của cùng một gốc từ để thể hiện lại thông tin với nghĩa giữ nguyên. Từ khóa trong bài có thể ở dạng danh từ, nhưng được paraphrase lại trong đoạn hội thoại bằng cách chuyển thành động từ, tính từ hay danh từ ghép.

Ví dụ: (Nguồn: Cambridge IELTS 11 – Test 03)

Question 25

Complete the table below.

Write ONE WORD ONLY for each answer.

Ice-skaters on 25…………….. covered with ice.

Audioscript: 

HELEN:                 I wasn’t too happy with that one. Because they’re supposed to be skating on grass aren’t they? (Q25)

JEREMY:              That’s right, and it’s frozen over.

Lí giải: Ở ví dụ trên, danh từ keyword “ice-skaters” đã được diễn đạt lại thành động từ thêm –ing: “be skating on …”. 

3. Biến đổi cấu trúc: Chủ động ⬄ Bị động

Đây là một cách paraphrasing cơ bản trong tiếng Anh. Ở cách biến đổi này, nếu thông tin trong bài được diễn đạt theo cách chủ động, thì trong đoạn hội thoại, thông tin sẽ được diễn đạt lại theo cách bị động và ngược lại.

Người học cần để ý sự khác nhau giữa động từ ở dạng chủ động và động từ ở dạng phân từ II để nhận ra được cách paraphrasing này.

Ví dụ: (Nguồn: Cambridge IELTS 8 – Test 04)

Question 4: Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER.

  • A (4) ___________ is provided in the hotel.

Audioscript: You don’t have to. You can get a meal in the hotel if you want to, and there’s no charge for it so you might as well [Q4].

Lí giải: Ở câu hỏi, ngữ pháp bị động được áp dụng, nhưng ở đoạn hội thoại, người nói sử  dụng thể chủ động. Đáp án cần điền sẽ là “meal”.

4. Cách diễn đạt khác

Đây chính là cách paraphrasing khiến người học ở trình độ trung cấp trở xuống gặp nhiều khó khăn nhất vì việc nội dung được diễn đạt lại về cả mặt cấu trúc và từ vựng, đòi hỏi kỹ năng nghe hiểu tốt và khả năng giải mã thông tin nhanh của người học để chọn đáp án chính xác trong quá trình nghe. 

Ví dụ: (Nguồn: Cambridge IELTS 11 – Test 03)

Question 11: In Shona’s opinion, why do fewer people use buses in Barford these days?

A   The buses are old and uncomfortable.

B   Fares have gone up too much.

C   There are not so many bus routes.

Audioscript: but not now because the bus companies concentrate on just the routes that attract most passengers. So parts of the town are no longer served by buses (Q11).

Lí giải:

Cụm từ khóa trong câu hỏi Cụm từ khóa được paraphrase trong audio
Fewer people use buses Parts of the town are no longer served by buses
not so many bus routes concentrate on just the routes that attract most passengers

Tổng kết

4 cách paraphrasing trên chỉ mang tính chất tổng quát hóa những trường hợp thường xuyên xảy ra trong quá trình làm bài thi IELTS Listening. Tuy nhiên, hầu hết các cách này được dùng cùng nhau, khiến cho thông tin nghe được khó nhận diện hơn. Vì vậy việc luyện tập nhận diện paraphrasing trong quá trình luyện tập kỹ năng Nghe là vô cùng quan trọng đối với người học. Người học không thể chỉ dựa vào từ khóa được gạch chân trong câu hỏi hoặc đề bài để chọn đáp án đúng mà còn phải hiểu rõ và nhận diện được các paraphrasing được áp dụng trong bài nghe. IELTS Lab hy vọng việc luyện tập nhận diện các cách paraphrasing phổ biến sẽ giúp người học cải thiện kỹ năng nghe hiểu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan